Chateau Heiloo

Beleid

De naam ‘KDV Château Heiloo’ staat voor samen spelen, buiten zijn, lekker doén met al je zintuigen, ruimte om te experimenteren en vies te mogen worden. Kortom: échte ervaringen. Een onbekommerde, veilige plek waarin het kind uitgangspunt is.

De eerste vier levensjaren van een kind vormen het fundament van de verdere ontwikkeling. Essentieel en levensbepalend dus. Kinderen leren in deze periode ongelofelijk veel: Samen spelen, naar elkaar luisteren, elkaar helpen, ruzie maken en oplossen. En vaardigheden zoals; taal, knippen en plakken, lopen, torens bouwen en poppen verzorgen.

Wij bieden een fijne, warme en rustige omgeving om in alle rust spelenderwijs te leren. We geven hierbij ruimte om te oefenen en te proberen. Als iets tien keer mislukt is het ten slotte tien keer een bevestiging van hoe het niet moet. Dat maakt dat het de elfde keer wel lukt. Juist het harde ‘werken’ en het geluksgevoel als het dan wél lukt draagt bij aan zelfvertrouwen. En zelfvertrouwen leidt weer naar zelfredzaamheid.

Ieder kind geven wij een gevoel van veiligheid, vertrouwen en warmte. Want alleen als een kind zich welkom, veilig én gezien voelt komt het tot ontwikkelen.